Rekisteri- ja
tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus

Tämä on Hydda Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 12.7.2023.

Tämä tietosuojailmoitus koskee sinua, jos jokin seuraavista pätee:

 • Olet Hydda Oy:n asiakas
 • Olet vierailija hyddaproductions.fi verkkosivulla

1. Rekisterinpitäjä

Hydda Oy
Kehä IV 8 A 3
89400 Hyrynsalmi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Charlotta Avellan

+358 50 361 9667

3. Rekisterin nimi

Hydda Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:  

 • Asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakasyhteydenpito

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  

 • Yritys
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön nimi

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Tämän lisäksi voimme saada tietoa seuraavista lähteistä:

 • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.
 • Kävijältä itseltään, kun hän vierailee sivustolla (katso kohdasta 11. tarkempi kuvaus)
 • Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

11. Kävijäseuranta

Seuraamme verkkosivujen kävijämäärää Google Analyticsin avulla.

Google Analytics
Googlen seurantapalvelu käyttää toimiakseen evästeitä. Seurantaa ei tapahdu, ennen kuin vierailija sallii kolmannen osapuolen evästeiden käyttämisen.